Regulatoren

Prosesjonskomiteen

Arrangerer tradisjonsrik 17. mai feiring i Bergen.

Ordensrådet

Utnevner æresmedlemmer på det årlige rosettball.

Tvistdotten

Tvistdotten er en satireavis som selges ved 17. mai.

Om Regulatoren

Regulatoren er den avdelingen i Bergen teknikersamfund (BTS) som tar vare på historien og tradisjonene til BTS. BTS er Norges nest eldste studentforening, den ble stiftet allerede i 1877 under navnet «Regulatoren». Regulatoren består av tvistdotten, ordensrådet og prosesjonskomiteen.

Tvistdotten

Tvistdotten

TVIST-dotten er Bergen Teknikersamfund sin egen satireavis som selges hver 17. mai.
Avisen samler frivillige studenter med skråblikk på samfunnet som tar opp aktuelle temaer fra det siste året.

I 2016 hadde avisen 80års jubileum, og har med unntak av krigsårene vært utgitt hvert år siden 1936.

Under kan du se noen utvalgte eksemplarer av tvistdotten.

face_4

Redaktør

Ordensrådet

Ordensrådet

Ordensrådets mandat befatter seg med utdeling av priser og hedersbemerkninger. Nevnte priser og utmerkelser utdeles til studenter som har lagt ned en ekstraordinær innsats for studentvelferden. Ordensrådet står også fritt til å utvide sitt mandat utover dette.

Ordensrådets sammensetning:
1. Ordensmester
2. Kansler
3. Herold
4. Seremonimester

face_4

Sondre Fure MoeOrdensmester

face_4

Ida Hobæk Hovland Kansler

face_4

Julie Marie HeldalHerold

face_4

Kathrine HermansenSeremonimester

face_4

Økonomiansvarlig

Prosesjonskomitten

Prosesjonskomiteen

Info kommer

face_4

Maria Celine SkjelbergLeder

face_4

Andreas KimerMedlem