Regulatoren

Prosesjonskomiteen

Arrangerer tradisjonsrik 17. mai feiring i Bergen.

Ordensrådet

Utnevner æresmedlemmer på det årlige rosettball.

Tvistdotten

Tvistdotten er en satireavis som selges ved 17. mai.

Om Regulatoren

Regulatoren er den avdelingen i Bergen teknikersamfund (BTS) som tar vare på historien og tradisjonene til BTS. BTS er Norges nest eldste studentforening, den ble stiftet allerede i 1877 under navnet «Regulatoren». Regulatoren består av tvistdotten, ordensrådet og prosesjonskomiteen.

Tvistdotten

Tvistdotten

TVIST-dotten er Bergen Teknikersamfund sin egen satireavis som selges hver 17. mai.
Avisen samler frivillige studenter med skråblikk på samfunnet som tar opp aktuelle temaer fra det siste året.

I 2016 hadde avisen 80års jubileum, og har med unntak av krigsårene vært utgitt hvert år siden 1936.

Under kan du se noen utvalgte eksemplarer av tvistdotten.

face_4

Hanne Cecilie SagenRedaktør

Ordensrådet

Ordensrådet

Ordensrådets mandat befatter seg med utdeling av priser og hedersbemerkninger. Nevnte priser og utmerkelser utdeles til studenter som har lagt ned en ekstraordinær innsats for studentvelferden. Ordensrådet står også fritt til å utvide sitt mandat utover dette.

Ordensrådets sammensetning:
1. Ordensmester
2. Kansler
3. Herold
4. Seremonimester

face_4

Mikhail KorsakovOrdensmester

face_4

Olav SteineKansler

face_4

Anders Finserås GranengHerold

face_4

Morten HellandSeremonimester

face_4

William Starheim VallestadØkonomiansvarlig regulatoren

Prosesjonskomitten

Prosesjonskomiteen

Info kommer

face_4

Maria Hauge BlindheimLeder

face_4

Andreas KimerNestleder

face_4

Kristine FrantzenProsesjonskomiteen

face_4

Kristine Vagstad WalmannProsesjonskomiteen

face_4

Thea Tollofsen TjensvollProsesjonskomiteen

face_4

Marit NerlandProsesjonskomiteen