Næringsliv

l

Karrieredagen

Arrangerer karrieredagen på Høgskolen på Vestlandet campus Bergen

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen tidligere ingeniørtokt lager arrangement sammen med

BTS Invest

BTS Invest er en aksjegruppe, som forvalter et fond på vegne av BTS.

Om Næringsliv

Næringslivsavdelingen er en sammensatt gruppe som består av karrieredagen, BTS Invest og prosjektgruppen. Felles for alle er at de retter seg inn mot næringsliv. Enten i form av øving i en fagdisiplin slik som BTS Invest, eller nettverksbygging slik som karrieredagen og prosjektgruppen

Karrieredagen

Karrieredagen

Karrieredagen arrangeres hvert år på HVL campus Bergen.

face_4

Liv Sarah AnsesLeder

face_4

Katrine Lie StrandosNestleder

face_4

Mia Emilie Eidsvåg Økonomiansvarlig

face_4

Erling LundemoenBedriftsansvarlig

face_4

Mathias Sirevåg Zakariassen Bedriftsansvarlig

face_4

Julie MarthinussenArrangementsansvarlig

face_4

Kristine Frantzen Markedsansvarlig

BTS Invest

BTS Invest

BTS Invest ble stiftet høsten 2008 som en undergruppe av Bergen Teknikersamfund (BTS), og består av studenter fra Høgskolen i Bergen (HiB). Vår hovedvirksomhet er å forvalte BTS-fondet, som er en del av BTS’ langsiktige kapitalplasseringer. Det ble opprettet i mars 2015 med 170 000 kroner som startkapital. Målet er å forvalte fondet på fornuftig og fremtidsrettet vis, og investeringsfilosofien bygger derfor på langsiktighet og en diversifisert portefølje med selskaper fra forskjellige sektorer. Det er utarbeidet klare retningslinjer for fondsforvaltningen som sikrer kontinuasjon og et solid fundament for forvaltningsfilosofien fondet er tiltenkt.

Invest tar til sikte å øke bevisstheten, kunnskapen og engasjementet rundt aksjer og finansielle instrumenter blant studenter på HiB. Innad i gruppen legges det vekt på å bygge et sterkt fagmiljø for å ha gode, faglige diskusjoner, slik beslutninger om porteføljen fattes med et solid kompetansegrunnlag. For å nå vår visjon om å styrke studentmassens kunnskap om aksjehandel arrangerer vi et større arrangement hvert semester. Dette rettes mot alle de store studentinstitusjonene i Bergen og tar sted på campus Kronstad. Vi arrangerer også åpne møter regelmessig, hvor vi inviterer Høgskolens studenter til å delta på aksjepresentasjoner basert på analysene våre.

Før BTS-fondet ble opprettet hadde vi et samarbeid med DNB og Kreftforeningen om å forvalte 25 000 kroner, hvor den endelige sluttverdien av kapitalen skulle gå til Kreftforeningen. Denne avtalen ble avsluttet i april 2015, da 30 000 kroner ble overrakt til ”Krafttak mot kreft”.

BTS Invest består av et styre på fem, og en arbeidsgruppe av varierende størrelse (består pr. 10.4.17 av 9 studenter). Sammen jobber vi med å analysere ulike bransjer og selskaper for å følge opp porteføljen og for å finne attraktive nyinvesteringer.

Invest nås på bts-invest@bergents.org. Vi er tilstede på sosiale medier som Facebook og Instagram. Her får dere regelmessige oppdateringer om aksjemarkedet, porteføljeutvikling og en generell innsikt i hva gruppen driver med.

BTS Invest – en investering for fremtiden

face_4

Maria Litschi RøsvikLeder

face_4

Kamilla Hansen FurrebøeNestleder

face_4

Anders HauglandØkonomiassistent

face_4

Richard WærnerMarkedsansvarlig

face_4

Andreas HanekamhaugØkonomiske modeller

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen ble stiftet høsten 2016 som en undergruppe av Bergen Teknikersamfund (BTS) sin avdeling for næringsliv. Vår visjon er å tilby studentene ved Høgskolen på Vestlandet i Bergen prosjekter, kurser og arrangementer gjennom hele studieåret for å være best mulig rustet å møte arbeidslivet etter endt utdanning. Vi ønsker å gi studentene et rikt og bredt tilbud om å møte næringslivet og interesseorganisasjoner i forskjellige sammenhenger, blant annet for å få bedre innsikt i hva de etterspør og ser etter, hvordan arbeidsmarkedet er og for å bygge nettverk.

Vi vil også tilby kurser i samarbeid med våre partnere i SiB og DNB, for å kunne bidra til å gi deg som student best mulig utbytte av din studietid på HVL. Disse kursene kan for eksempel jobbsøker- CV- og Intervjukurser, stressmestrings-, eksamensangsts-, studiemestrings- og presentasjonskurs. I tillegg til dette vil vi også å tilby seminarer i samarbeid med eksterne aktører, for å gi studentene et mest mulig mangfoldig og lærerikt tilbud.

Prosjektgruppen består av en leder og tre medlemmer, som i fellesskap skal bidra til å organisere og sette rammene for de prosjektene, kursene og arrangementene vi tilbyr studentene.

Kontakt oss på mail på bts.pg@hib.no eller på vår facebook

face_4

Sebastian Kvamme BechLeder

face_4

Øystein KnudsenMedlem

face_4

Stian TotlandMedlem

face_4

Silje Haga LundeMedlem