BLI MED I BTS

På generalforsamlingen ble de fleste leder-, nestleder- og økonomiansvarligverv valgt, og alle resterende verv skal tas gjennom intervjurunder. Hvis du har lyst på et verv i BTS, meld deg opp på skjemaet her, så tar vi kontakt med deg for å avtale intervju!

Verv som velges på generalforsamling

Verv som skal på intervju

Kjernestyret

KS er ansvarlige for den daglige driften av BTS. Kjernestyret er en del av Hovedstyret, som er BTS sitt øverste styrende organ utenom Generalforsamlingen. Hvert verv i Kjernestyret er omfattende, og de krever at studenten har en del tid til overs utenom studier. Vervene i Kjernestyret velges på selve Generalforsamlingen, ved at kandidatene holder appell. De ledige KS-vervene er:

Formand

Vårt overhode, yppersteprest og vår president. Mye kontakt med høgskoleledelsen og andre samarbeidspartnere. Er BTS sitt ansikt utad ved offentlige arrangementer, og sjansen for at Formand må holde diverse taler er stor.

Økonomiansvarlig

Ansvarlig for alle BTS sine kontoer og overordnet årlig regnskap. Er guruen til alle øvrige økonomiansvarlige i organisasjonen. I dette vervet er det en fordel med god økonomisk innsikt.

Eksternansvarlig

Bindeleddet mellom organisasjonen og eksterne samarbeidspartnere, oppretter nye fordelsavtaler for studentene ved HVL.

Valg- og kontrollkomiteen

Valg- og kontrollkomiteen er ansvarlig for at organisasjonen til enhver tid følger sine egne lover og vedtekter. De arrangerer Generalforsamlingen i februar og valgmøte om høsten, da det ofte er mange ledige verv etter sommeren. De er også pliktet til å stille med en representant på hvert Hovedstyremøte, for å sikre at organisasjonen følger sine vedtekter.

Medlem x 2

Ansvar for å arrangere Generalforsamling om vinteren, valgmøte om høsten, samt etterfester ved begge arrangementene. Møteplikt på ca 1/3 av Hovedstyremøter, da møteplikten fordeles mellom de tre Valg- og kontrollkomitémedlemmene. Velges på Generalforsamlingen.

Profilering

Avdelingen Profilering består av tre undergrupper som på hver sin måte driver markedsføring mot studentene ved HVL. En av lederne i disse tre undergruppene sitter som representant for Profilering i Hovedstyret.

Økonomiansvarlig

Økonomiansvarlig for de tre undergruppene Markedsføring, BTS-bilen og BTS Foto. Styrer utgifter og fører regnskap for disse tre undergruppene, er veiledet av økonomiansvarlig i Kjernestyret. Velges på generalforsamling.

BTS Markedsføring

Leder

Overordnet ansvar for BTS i sosiale medier, bestemmer det meste av facebook- instagram og snapchatbruk. Leder for markedskomitéen som består av alle de markedsansvarlige i de ulike undergruppene. Velges på generalforsamling.

Webansvarlig

Redaktør for BTS sin hjemmeside – bergents.org. Velges gjennom intervju.

BTS-bilen

Utleieansvarlig

Ansvarlig for å kontakte de som har booket bilen, avtale henting og levering av nøkler. Samarbeider tett med teknisk ansvarlig for bilen. Velges gjennom intervjurunde etter Generalforsamlingen.

BTS Foto

Leder

Arrangerer fotokvelder. Tar i mot henvendelser om fotooppdrag og publiserer bilder på sosiale medier. Velges på Generalforsamlingen.

Medlem

Med på å arrangere fotokvelder og ellers bistår leder i alt arbeid. Velges gjennom intervju etter Generalforsamling.

Næringsliv

Næringsliv er en avdeling bestående av våre undergrupper som knytter bånd med næringslivet. En av lederne i disse tre undergruppene stiller som Hovedstyrerepresentant for Næringslivsavdelingen. De ledige vervene er:

Karrieredagen

Leder

Overordnet ansvarlig for det årlige arrangementet Karrieredagen, som gir HVLs studenter muligheten til å stifte bekjentskaper med ulike bedrifter og aktører i næringslivet.

Nestleder

Leders høyre hånd og stedsfortreder.

Bedriftsansvarlig x 2

Ansvarlige for å skaffe bedrifter som vil stå på stand og vise seg frem til studentene ved HVL.

Markedsansvarlig

Ansvarlig for Karrieredagen sin facebookside, samt øvrig profilering og synliggjøring mot studentene. Sitter i Markedskomitéen med alle andre markedsansvarlige i BTS, og diskuterer gunstige strategier for markedsføring.

Arrangementsansvarlig

Ansvarlig for at dag- og kveldsarrangementet går av stabelen på riktig måte, med hjelp av de andre styremedlemmene.

Prosjektgruppen

En relativt ny undergruppe som har som oppgave å arrangere kurs/foredrag som kan være interessante og nyttige for studentene ved HVL. Jobber mye med å finne kursholdere og samarbeidspartnere i næringslivet.

Medlem x 2

Bistår leder i alt sitt arbeid. Velges gjennom intervju etter Generalforsamling.

BTS Invest

Leder

Overordnet ansvar for BTS Invest sin strategi og utvikling. Styrer de ukentlige analysene og tar seg av den daglige driften. Velges på Generalforsamling.

Nestleder

Leders stedsfortreder. Ansvarlig for å holde skriftlig oversikt i gruppen, samt organisering av ulike aktiviteter. Velges på generalforsamling.

Økonomiassistent

Assistenten til økonomiansvarlig i Næringsliv, da det å skulle ha ansvar for økonomien til disse tre undergruppene blir for mye for en person. Økonomiassistenten har derfor ansvaret for Invest sin økonomi. Velges gjennom intervju i etterkant av Generalforsamlingen.

Ansvarlig for økonomiske modeller

Ansvar for å lære opp Invest-styret i de fundamentale og kvantitative modeller som brukes i ukentlige analyser, samt presentere ukentlige markeds- og selskapsanalyser. Velges gjennom intervju etter Generalforsamlingen.

Markedsansvarlig

Ansvarlig for å nå ut til studentene ved HVL om hva BTS Invest driver med, gjennom sosiale medier. Sitter i markedskomitéen med alle andre markedsansvarlige. Velges gjennom intervju etter generalforsamling.

Arrangement

Undergruppene i avdelingen Arrangement jobber i hovedsak med å arrangere ulike temafester, konserter, Vinterleker, sykvelder og veldedige arrangementer for studentene ved Høgskolen. Lederne av undergruppene i Arrangement blir enige seg i mellom om hvem som skal være representant i Hovedstyret.

Økonomiansvarlig

Ansvarlig for økonomien til BTS Vinterleker og BTS Bryr seg. Fører regnskap og holder orden i budsjett. Har en økonomiassistent som har ansvaret for BTS Events sin økonomi. Velges på Generalforsamling.

BTS Events

Nestleder

Leders stedsfortreder og høyre hånd. Velges på Generalforsamlingen.

Økonomiassistent

Ansvarlig for budsjett og regnskapet til BTS Events. Velges gjennom intervju i etterkant av Generalforsamling

E-sportansvarlig

Arrangerer turneringer i e-sport for studentene ved HVL. Velges gjennom intervju i etterkant av Generalforsamling.

BTS Vinterleker

Leder

Ansvarlig for resten av styret, at ting går som det skal før, under og etter Vinterlekene. Velges på Generalforsamling.

Nestleder

Leders stedsfortreder og høyre hånd. Velges på Generalforsamling.

Økonomiassistent i BTS Vinterleker

Økonomiassistent i BTS Vinterleker fører regnskap 1 gang i semesteret. I tillegg skal man holde styr over økonomien til vinterlekene ved å forholde seg til budsjettet som er satt. Økonomiassistent skal også betale regninger, utlegg og andre kostnader som måtte komme. Man er med i styret i Vinterlekene og kan ved behov også stille i møter med andre aktører om det er ønskelig.

Arrangementsansvarlig

Finne på gøye ting som skal skje under vinterlekene, samt hovedansvar for før- og etterfest. Dette innebærer booking av lyd, lys og artist. Velges gjennom intervju i etterkant av Generalforsamling.

Markedsansvarlig

Ansvarlig for å nå ut til studentene ved HVL gjennom sosiale medier, stands og annen markedsføring. Også ansvarlig for billettsalg. Sitter i Markedskomitéen med alle andre markedsansvarlige. Velges gjennom intervju i etterkant av Generalforsamling.

Bookingansvarlig

Ansvarlig for hytte/hotellplasser og bussbooking. Velges gjennom intervju i etterkant av Generalforsamling.

Sponsoransvarlig

Ansvarlig for å få inn sponsorinntekter og samarbeidspartnere. Velges gjennom intervju i etterkant av Generalforsamling.

BTS Bryr seg

Leder

Ansvarlig for resten av styret og hovedansvarlig for arrangementene Bryr seg arrangerer.

Medlem

Med på å arrangere diverse ting som Strikk og drikk, boksalg, veldedighetskvelder, veldedighetsløp under fadderuken. Bistår leder i alt arbeid.

BTS Sy deg ny

Leder

Ansvarlig for resten av styreet og hovedansvarlig for å arrangere sykvelder.

Medlem

Bistår leder i alt arbeid, hjelper med å arrangere sykvelder.

BTS Idrett

Leder

Ansvarlig for resten av styret, sitter i Velferdstinget og er BTSI sin representant i Hovedstyret. Mye kontakt med alle laglederne i BTSI. Velges på Generalforsamling.

Markedsansvarlig

Ansvarlig for å nå ut til studentene ved HVL med alt BTSI har å by på, gjennom sosiale medier og andre metoder. Sitter i markedskomitéen med alle andre markedsansvarlige i BTS. Velges gjennom intervju etter generalforsamling.

BTS Musikk og underholdning

BTS M&U er en samling av musikalske, kunstneriske og kreative undergrupper. Enten man liker å synge, danse, stå på en scene eller spille et instrument har disse undergruppene noe å by på. Også M&U har en representant i Hovedstyret til BTS. De ledige vervene er:

Økonomiansvarlig

Ansvarlig for M&U sine kontoer ved å holde styr på budsjetter og regnskap.

Markedsansvarlig

Ansvarlig for at M&U sine undergrupper og arrangementer når ut til studentene gjennom sosiale medier. Sitter i Markedskomitéen.

Bandkomiteen

Leder

Arrangerer Jam i samarbeid med Kronbar annenhver tirsdag. Ansvarlig for øvingslokaler.

Rebellium

Leder

Administrerer koret, sørger for at koret har øvingslokaler, samt dirigent og medlemmer.

BTS-revyen

Revysjef

Ansvarlig for å holde auditions, skaffe skribenter samt gjennomføring av revyen. Ansvarlig for resten av revystyret.

Regulatoren

Regulatoren er BTS sin mest tradisjonelle undergruppe, og jobber mye opp mot 17. mai-feiringen i Bergen. De arrangerer bakgårdsfest på skolen om våren, skriver avis som selges i toget på nasjonaldagen og er ansvarlig for høgskolen sine innslag i hovedprosesjonen.

TViST-dotten

Redaktør

Ansvarlig for å skaffe skribenter og sponsorer til vår ærede 17. mai-avis, samt trykke og redigere denne blekka. Avisen selges i hovedprosesjonen i Bergen på nasjonaldagen til den prisen kjøperne selv ønsker å betale. -50 øre? Ja takk! -1000 kr? JA TAKK! -To kameler og en mango? Yes please!