BLI MED I BTS

Hvis du har lyst på et verv i BTS, meld deg opp på skjemaet her, så tar vi kontakt med deg for å avtale intervju!

Arrangement

Undergruppene i avdelingen Arrangement jobber i hovedsak med å arrangere ulike temafester, konserter, Vinterleker, sykvelder og veldedige arrangementer for studentene ved Høgskolen. Lederne av undergruppene i Arrangement blir enige seg i mellom om hvem som skal være representant i Hovedstyret.

Økonomiansvarlig

Ansvarlig for økonomien til BTS Sy deg ny og BTS Bryr seg. Fører regnskap og holder orden i budsjett. Har en økonomiassistent som har ansvaret for BTS Events sin økonomi.

BTS Vinterleker

Nestleder

Leders stedsfortreder og høyre hånd. Velges på Generalforsamling.

Arrangementsansvarlig

Finne på gøye ting som skal skje under vinterlekene, samt hovedansvar for før- og etterfest. Dette innebærer booking av lyd, lys og artist. Velges gjennom intervju i etterkant av Generalforsamling.

Bookingansvarlig

Ansvarlig for hytte/hotellplasser og bussbooking. Velges gjennom intervju i etterkant av Generalforsamling.

Sponsoransvarlig

Ansvarlig for å få inn sponsorinntekter og samarbeidspartnere. Velges gjennom intervju i etterkant av Generalforsamling.

BTS Sy deg ny

Leder

Ansvarlig for resten av styreet og hovedansvarlig for å arrangere sykvelder.

Medlem

Bistår leder i alt arbeid, hjelper med å arrangere sykvelder.

BTS Musikk og underholdning

BTS M&U er en samling av musikalske, kunstneriske og kreative undergrupper. Enten man liker å synge, danse, stå på en scene eller spille et instrument har disse undergruppene noe å by på. Også M&U har en representant i Hovedstyret til BTS. De ledige vervene er:

Markedsansvarlig

Ansvarlig for at M&U sine undergrupper og arrangementer når ut til studentene gjennom sosiale medier. Sitter i Markedskomitéen.