BTS-Bilen Betingelser og Vilkår

Generelle vilkår og betingelser for leieavtale

Brudd på disse betingelser og vilkår kan føre til straffegebyr. Gebyret vil justeres avhengig av alvorlighetsgraden.
For eksempel kan du bli belastet et gebyr på 200,- om du har glemt å fylle tanken full med diesel.

§ 1. Du er selv ansvarlig for kjøretøyet så lenge leieperioden varer.
§ 2. Din leieperiode starter når nøklene hentes, og ender når nøklene er levert tilbake.
§ 3. Dersom nøkkelboksen ikke er i drift, må du levere nøkkel tilbake til avtalt tidspunkt.
§ 4. Du må betale for leieperioden, bompasseringer og fylle tanken full.
§ 5. Du må ikke bruke kjøretøyet til kommersielle formål.
§ 6. Dersom det er noen tekniske feil/mangler ved bilen, må du kontakte oss umiddelbart.
§ 7. Du kan kun bruke bilen i Bergen, utenom spesielle avtaler.
§ 8. Ved uhell, tyveri eller skader må du umiddelbart melde fra til oss, og/eller politiet.
§ 9. Bøter og omkostninger. Du må betale for alle parkeringsbøter eller trafikkbøter innenfor leieperioden.
§ 10. Det er ikke lov å røyke i BTS Bilen!
§ 11-42. Og generelle norske lover og god etikk.