BTS-Bilen Betingelser og Vilkår

Generelle vilkår og betingelser for leieavtale

Brudd på disse betingelser og vilkår kan føre til straffegebyr. Gebyret vil justeres avhengig av alvorlighetsgraden.

§ 1. Du er selv ansvarlig for kjøretøyet så lenge leieperioden varer.
§ 2. Din leieperiode starter når nøklene hentes, og ender når nøklene er levert tilbake.
§ 3. Dersom nøkkelboksen ikke er i drift, må du levere nøkkel tilbake til avtalt tidspunkt.
§ 4. Du må betale for leieperioden, bompasseringer og fylle tanken full.
§ 5. Du må ikke bruke kjøretøyet til kommersielle formål.
§ 6. Dersom det er noen tekniske feil/mangler ved bilen, må du kontakte oss umiddelbart.
§ 7. Du kan kun bruke bilen i Bergen, utenom spesielle avtaler.
§ 8. Ved uhell, tyveri eller skader må du umiddelbart melde fra til oss, og/eller politiet.
§ 9. Bøter og omkostninger. Du må betale for alle parkeringsbøter eller trafikkbøter innenfor leieperioden.
§ 10. Det er ikke lov å røyke i BTS Bilen!
§ 11-42. Og generelle norske lover og god etikk.